Fagområder

 

Oversættelse

scriptOpus translations oversætter i sprogparret tysk - dansk inden for følgende fagområder:

Teknik, økonomi, samfundsforhold, psykologi, tegneserier, børnebøger, netbutikker.

 

Terminologi

Opbygning og vedligehold af terminologiske databaser.

 

Undervisning

Undervisning i tysk op til kandidatniveau.

Dansk for fremmedsprogede

Sparring og support for nyuddannede oversættere